Fjälkinge skola har ett Skolbibliotek i världsklass 2020

Updated:Friday, June 5, 2020 3:15 PMArchived

Fjälkinge skola fick under veckan det glädjande beskedet att de tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Detta efter att juryn bedömt de drygt hundra nomineringar som inkommit.

Linda O´Sullivan såg till att sätta Fjälkings skolbibliotek på kartan.
Linda O´Sullivan såg till att sätta Fjälkinges skolbibliotek på kartan.

Varje år delar DIK (ett fackförbund för akademiker inom kultur- och kommunikationsbranschen) ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass till skolor som lyckats göra biblioteket till en självklar del av hela den pedagogiska verksamheten.

– Det var helt klart en glädjande överraskning även om vi satsat jobbat intensivt och strategisk under året. Vi är den första skolan i Kristianstads kommun som fått utmärkelsen Skolbibliotek i Världsklass, säger rektor Ola Axelsson på Fjälkinge skola.

Det är skolbibliotekarie Linda O´Sullivan som skickade in ansökan.

– Jag jobbar aktivt tillsammans med både rektorer och lärare för att integrera biblioteket mer i undervisningen. Vi jobbar strategiskt för progression kring informationssökning, källkritik, digitala verktyg och läsfrämjande hela vägen från årskurs F till årskurs 9.

Skolbibliotekarierna jobbar också tillsammans i olika nätverk där de träffas och byter idéer. Linda har fått mycket handfast material och vägledning genom Skolbibliotekscentralen.

Linda har nu blivit ett naturligt inslag i klassrumsundervisningen.

– Från början var det lite trevande, jag är ju inte pedagog. Men det är ju lärarna som ska ha ämneskunskaperna och jag stöttar upp med mina kunskaper.

Linda fortsätter:

– Jag har mer fått en helhetsbild och lärt känna eleverna. En elev som jag trodde kommit långt i sin läsutveckling upptäckte jag att jag hade fel uppfattning om. På så vis kunde jag guida eleven bättre i sina bokval.

Ola Axelsson har också noterat att eleverna använder biblioteket betydligt mer.

– Genom det här samarbetet har barriärer rivits. Linda vill inte att biblioteket ska vara tomt, utan då är det bättre att även utnyttja det för andra aktiviteter som exempelvis ett parti kort som främjar sammanhållningen. Eleverna har lärt sig att visa respekt i biblioteket, som också faktiskt är ett folkbibliotek här i byn.

Linda återvände till Sverige för ett och ett halvt år sedan efter 20 år på Irland där hon också jobbat på bibliotek. Direkt fick hon en heltidstjänst då man i Kristianstads kommun valde att satsa på skolbibliotek och digitalisering. Så vägen till framgång har inte varit särskilt lång, även om den varit intensiv.

– Priset går inte bara till Fjälkinge skola. Jag alternerar också en dag i veckan till Viby skola, Rinkaby skola och Kiaby skola. Där jobbar vi på samma sätt, förklarar Linda. Men pris nog är egentligen att man ser utvecklingen hos eleverna, när till och med en årskurs 1 elev säger: ”Men det där är ju inte fakta, det är en åsikt!”

Fakta

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

 • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
 • ger eleverna verktyg för källkritik
 • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
 • är navet i den digitala kunskapsskolan!  

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.