Enklare nytto- och boendeparkering

Updated:Monday, October 26, 2020 4:44 PMArchived

Nu har det blivit enklare för dig som ansöker om nytto- eller boendeparkeringstillstånd. Ansökan sker genom ny enkel e-tjänst, du behöver inte hämta ut något fysiskt tillstånd och kontrollen sker mot ditt registreringsnummer.

I Kristianstad finns flera olika typer av parkeringstillstånd som innebär undantag från parkeringsavgifter. Två tillstånd som finns är nyttoparkeringstillstånd och boendeparkeringstillstånd. Det första riktar sig till verksamheter där bilen används för att transportera gods eller används med verkstadsutrustning. Det andra är till för boende i vissa bostadsområden där parkeringsmöjligheterna inom den egna tomten är begränsade.

– Ansökan om de här parkeringstillstånden har fram tills nu skett genom ett formulär eller en klassisk blankett och tillståndet har varit en lika klassisk lapp att lägga i vindrutan. Nu har vi digitaliserat både ansökan och själva tillstånden, säger Henrik Wester, informatör på kommunens tekniska förvaltning.

Ansökan om nyttoparkerings- eller boendeparkeringstillstånd sker genom en och samma e-tjänst och kontrollen av tillstånden sker genom att parkeringsvakterna scannar bilens registreringsnummer med sina mobiltelefoner.

– Det är nu enklare att ansöka om tillstånden, det finns inga fysiska tillstånd som kan komma på villovägar och man får en påminnelse inför att tillståndet förfaller. Legitimering sker genom Bank-id i e-tjänsten. Har man inget Bank-id så kan man kontakta medborgarcenter i Rådhus Skåne, så hjälper de till med ansökan, säger Henrik Wester.

För dem som redan har ett nytto- eller boendeparkeringstillstånd så fortsätter man med sitt vanliga tillstånd tills det är dags att förnya det – då blir det digitalt istället. Glöm inte att nyttoparkeringstillstånden även fortsättningsvis ska kompletteras med P-skiva som anger ankomsttiden.

Läs mer om parkeringstillstånd under relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.