Företagsklimatet i Kristianstad blir bättre

Tuesday, May 21, 2019 12:33 PMArchived

Företagsklimatet i Kristianstad har blivit bättre de senaste åren. Det tycker åtminstone företagarna själva, enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Jämfört med fjolårets enkät ligger Kristianstad kvar på samma nivå.

Företagsklimatet i Kristianstad har blivit bättre de senaste två åren enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning.
Företagsklimatet i Kristianstad har blivit bättre de senaste två åren enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning.

Det är positivt att vi kan behålla samma höga nivå som i fjol, man ska komma ihåg att vi då tog ett rejält kliv uppåt i omdömena från företagen. Vi arbetar ständigt med att ha ett gott företagsklimat i Kristianstads kommun, och mätningarna som gjorts de senaste åren visar att vi är på rätt väg”, säger Pierre Månsson, L, kommunalråd i Kristianstads kommun.

Svenskt näringslivs enkätundersökning utgör underlag för den ranking av kommunernas företagsklimat som presenteras i höst. Företagen i kommunen får i enkätform tycka till om allt från attityder till hur service och kontakter med kommunen fungerar. Nämnas ska kanske att företagen inte behöver ha haft ett ärende i kommunen för att vara med i enkäten.

Det generella omdömet från kommunens företag ligger på samma nivå som 2018; betyget landar på 3,42 – vilket är exakt på riksgenomsnittet. Går man ytterligare ett år tillbaka var omdömet betydligt sämre: Då låg det generella omdömet på 3,14, långt under rikssnittet.

Sett till hela landet fortsätter företagsklimatet att öka: Företagen blir allt nöjdare med sina kommuner. Från 2018 till 2019 har betyget gått från 3,40 till 3,42 i riksgenomsnittet.

Bra attityd från politikerna

Många av företagen i Kristianstad har under det gångna året haft kontakt med någon av kommunens tjänstemän, i varje fall om man jämför med hur det ser ut i andra kommuner. I de flesta fallen gällde kontakterna tillstånd, tillsyn – eller företagsbesök från kommunen.

Företagen upplever att attityden från kommunpolitikerna blivit mycket bättre de sista två åren, nu ligger Kristianstad över riksgenomsnittet (Betyget är 3,5 medan riksgenomsnittet ligger strax över 3,4). Däremot tycker man att attityderna från tjänstemännen försämrats sedan fjolårets mätning. Då låg man på riksgenomsnittet 3,3 – nu är betyget 3,2.

Nöjda med informationen

Jämfört med övriga riket tycker företagen i Kristianstad att det är hyfsat lätt att komma i kontakt med kommunens tjänstemän. Handläggningstiderna får också okej. Man är också ganska nöjd med hur dialogen fungerar, och företagen upplever dessutom att informationen från kommunen är mycket bättre än riksgenomsnittet.

Noterbart är att företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet i kommunen sjunkit rejält redan 2018. Då låg man på riksgenomsnittet på 3,67 – nu har betyget gått ned en dryg tiondel till 3,56.

När företagen får tycka till vilka åtgärder kommunerna skulle prioritera för ett bättre företagsklimat så vill Kristianstadsföretagen i högre utsträckning att förståelsen för företagande ska bli bättre hos politiker och tjänsteman, att handläggningstiderna ska bli snabbare samt att utbildningar ska anpassas efter företagens kompetens. Däremot är man i högre grad nöjd med bostadstillgång, upphandling och infrastruktur/IT.

Här är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Kristianstads kommun kontra genomsnittet för Sverige. Kristianstad ligger kvar på samma höga nivå som i fjol.
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.