En marmorlinje byggs på Näsby

Updated:Thursday, August 22, 2019 7:53 AMArchived

En linje av marmor förbinder Näsby med Gamlegården. Insprängd i marken förbinder den lekområdet vid Hjärtebackeparken och dess runda form med ingången till Gamlegårdens parkområde och lekplatser. Nu pågår arbetet med konstverket Marmorlinjen för fullt.

Arbetet pågår med installationen av konstverket Marmorlinjen
Konstverket "Marmorlinjen" färdigställs. Foto: Patric Leppälä

En runt 500 meter lång linje av marmor nedgrävd i gator och mark. Det är konstverket Marmorlinjen, som förbinder Näsby och Gamlegården. Marmorlinjen, av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén, löper som en väg mellan Gamlegårdens flerbostadshus och villorna på Näsby. En linje att balansera på eller kanske stiga över, en linje som påminner oss om den balansgång det kan vara att ta sig mellan olika platser i livet, men också en linje som pekar mot nya möjligheter oavsett om du följer den från Näsby mot Gamlegården eller Gamlegården till Näsby.

– Vi är nu i slutskedet av arbetet med Marmorlinjen och siktar på en invigning i början av oktober, säger Peter Hagdahl, curator vid Statens konstråd.

Marmorlinjen är en del av Statens konstråds projekt Konst händer på Gamlegården i Kristianstad och utmynnar i två konstverk. Förhandlingen invigdes hösten 2018 och består av en lampa placerad strax intill Rosenbad i maktens centrum i Stockholm. Lampknappen sitter hemma hos en privatperson i en lägenhet på Gamlegården.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.