En farlig tid för tonåringar

Updated:Wednesday, June 17, 2020 7:07 PMArchived

Sommarlovet kan vara en härlig tid för en tonåring. Men i friheten ryms också risker och faror. En fest som spårar ur. Ett grupptryck som kan vara svårt att stå emot. En berusning som sopar bort allt omdöme. Vet du var din tonåring är i kväll?

Rester av eld på stranden
Den senaste tiden har det eldats på strand, bensinmack, skolgård och andra olämpliga ställen. Det är både farligt och förbjudet. Polisen och kommunen vädjar till föräldrar att tala med sina tonåringar om risker och konsekvenser av skadegörelse av alla slag.

Vid det senaste mötet med det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Kristianstad diskuterades de risker som ungdomar möter under sommarlovet. Coronaläget påverkar även ungdomarnas situation i sommar. Många familjer har fått sina semesterplaner förändrade. Fler ungdomar förväntas bli kvar på hemmaplan i sommar. Färre än vanligt har lyckats få sommarjobb när företagen har det kärvt. Evenemang och sammankomster har ställts in eller flyttats fram.

Droger i omlopp

När organiserade festligheter ställs in kan det hända att ungdomar tar fler egna initiativ till informella fester och sammankomster som riskerar att spåra ur.

Ungdomar i Tivoliparken
Sommarkvällar kan vara underbara för tonåringar, men faror lurar. Med fler vuxna som rör sig utomhus blir ungdomarnas tillvaro tryggare.

– Det är inget fel i att ungdomar träffas och har kul, tvärtom. Men när det är alkohol, tramadol och cannabis i omlopp kan det gå riktigt fel. Många provar på och hamnar i lägen där de blir utsatta för brott – eller utsätter andra. Det är också många som fastnar i drogerna. En sommarkväll kan ge oanade konsekvenser, säger kommunpolisen Martin Thornell.

En färsk forskningsrapport om ungas attityd till narkotika visar att det har skett stora förändringar mellan åren 2003 och 2019. Unga idag är mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem och har en mindre restriktiv syn på narkotika. (Länk till rapporten finns under Relaterad information.)

Kristianstads kommun satsar i sommar tillsammans med föreningslivet på att ordna feriearbeten och aktiviteter som erbjuda meningsfulla alternativ för lediga ungdomar. I kommunens och polisens gemensamma lägesbildsgrupp har en kartläggning gjorts av undanskymda platser där ungdomar samlas och ibland ställer till oreda. Utifrån kartläggningen kan polisen och fältgruppen planera sina rundor och insatser.

Ökad skadegörelse

– Vi har fått rapporter om ökad skadegörelse, bland annat på kommunens fastigheter. Mest är det i Vä, Tollarp och Åhus som det har varit problem i vår med ungdomar som krossar glas, eldar och saboterar på olika sätt, säger BRÅ:s ordförande Radovan Javurek.
Inte minst rapporterna om att ungdomar i yngre tonåren klättrar upp och springer på taken på skolor och förskolor gör honom bekymrad.

– Det är ingen bra aktivitet för unga. Inte nog med att de kan trilla, det finns dessutom dyra saker på våra tak, som solceller, som blir förstörda. Jag vill vädja till föräldrarna: prata med era barn och unga! Ta reda på vad de sysslar med på kvällarna! säger Radovan Javurek.

Föräldraansvar

Skadegörelsen kostar stora pengar. I Tollarp bedömer kommunens tekniska förvaltning att sabotagen under våren, som särskilt har drabbat friluftsbadet, har kostat minst två miljoner kronor.

– Det är pengar som kommunen hade kunnat använda bättre, och det tycker jag att föräldrarna måste hjälpa till och förklara för sina barn. Dessutom ska de vara medvetna om att familjen kan bli ersättningsskyldig om barnet avslöjas med att ha begått skadegörelse. Föräldraansvaret väger tungt, säger kommunalrådet Peter Johansson.

Brev till föräldrar

Inför sommarlovet har ett brev med information, goda råd och kontaktvägar skickats ut till alla tonårsföräldrar i kommunen via skolsystemet Unikum. Bakom brevet står kommunens fältgrupp och avdelning för skydd och säkerhet, mottagningen Maria Skåne Nordost, polisen och det lokala drog-och brottsförebyggande rådet, BRÅ.

– Vi vill uppmärksamma föräldrarna på att alla ungdomar kan hamna i svåra situationer. Om föräldrarna är goda förebilder och pratar med sina barn om de risker som finns har de lättare att stå emot grupptrycket och säga nej till att ta droger eller delta i skadegörelse, säger kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare Anna Nordin.

Att vara nyfiken och ta reda på var ungdomarna håller hus, vilka de umgås med och vad de gör är att visa omtanke.

– Föräldrarna måste orka envisas och visa att de bryr sig för ungdomarnas egen skull. Alla tonåringar kan råka illa ut och hamna i sammanhang som inte är bra för dem, säger Anna Nordin.

Nattvandring

En god kontakt och utbyte med andra tonårsföräldrar kan vara stärkande för föräldrarollen. Nattvandringar kan vara ett sätt att skapa sådana kontakter och att samtidigt visa ungdomarna att de blir sedda av vuxna som bryr sig om dem.

Nattvandringar sker i organiserade former ibland annat Vä, Öllsjö, Tollarp, Åhus och Kristianstad. Den som vill få kontakt med en nattvandringsgrupp eller vill få hjälp med att organisera nattvandring på någon annan ort kan kontakta anna.nordin@kristianstad.se

– Vuxennärvaro bidrar alltid till att minska skadegörelse. Att vuxna är ute och visar sig räcker långt. Det behöver inte bara handla om organiserad nattvandring utan också om att fler vuxna helt enkelt rör sig utomhus i samhället, säger BRÅ:s vice ordförande Sabina Månsson Hultgren.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.