Elever på Fröknegårdskolan får stipendier från Rotary

Wednesday, June 12, 2019 11:25 AMArchived

På fredag, avslutningsdagen, kommer tio elever i årskurs 9 på Fröknegårdskolan att överraskas med stipendier från Rotary. Stipendierna går till de elever som höjt sina betyg mest sen i fjol.

Stipendie till de nior som höjt sig mest
Stipendie till de nior som höjt sig mest

– Fröknegårdskolan gör ett fantastiskt arbete i att motivera sina elever att höja sina betyg. Skolan arbetar aktivt för att elever i årskurs 9 ska vara behöriga till ett nationellt program på gymnasiet, något som vi på Rotary vill vara med att stödja, Sara Hoff, Rotary Kristianstad-Vä.

För Fröknegårdskolan, som har en stor andel elever med annan bakgrund än svensk, har fokus i det dagliga arbetet hos rektor och personal en längre tid varit att öka måluppfyllelsen inför gymnasiet. Något som gett resultat.

– Att lämna grundskolan utan behörighet till vidare studier på gymnasieskolan är inte bara en personlig tragedi för den enskilde eleven, som inte kan följa sina kamrater utan måste gå ett individuellt extra år på gymnasiet, det är också en ökad kostnad för kommunen och samhället. För oss handlar det om enskilda elevers framtidsmöjlighet till god försörjning och möjlighet till ett bra liv. Med gymnasiekompetens finns möjlighet att läsa vidare antingen på ett praktiskt inriktat yrkesprogram eller ett program med mer teoretisk inriktning. Att hjälpa eleverna att få denna insikt och motivera dem i att studera är vårt viktigaste uppdrag, säger Jan Herngren, rektor på Fröknegårdskolan.

Enträget och riktat arbete

Arbetet med att öka måluppfyllelsen på Fröknegårdskolan har pågått i många år. Några av de insatser som man fokuserat på är ökad tillgänglighet av lärare på skolans resurscentrum och läxläsning utanför ordinarie skoltid. För elever som har underkänt i många betyg, anpassas skolplanen så att kärnämnen som krävs för gymnasiekompetens prioriteras. Det kan exempelvis innebära fler läroplanstimmar i ämnen som svenska, matematik och engelska. Men många gånger handlar det bara om att vara ett stöd som peppar och ger eleverna framtidstro.

– Att Rotary väljer att ytterligare motivera våra elever med stipendium ser vi som positivt. Vi är mycket stolta över våra elever och den resa många dem genomgår under sin skolgång här. Det är inte alltid lätt att komma till Sverige som tonåring och på bara några få år lära sig allt som svenska barn har en hel grundskoletid att läsa in, förklarar Jan Herngren.

2019 är 69 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett nationellt program på gymnasiet vilket kan ställas i relation till samma elevgrupps måluppfyllelse föregående läsår, vilket då var 50 procent.

Fakta

Rotary är en internationell organisation för yrkesverksamma män och kvinnor. Rotary intresserar sig, och verkar, för att höja den humanitära och etiska standarden i samhället, både lokalt och internationellt. Föreningen är politiskt och religiöst oberoende. Med stipendium Årets klättare vill Rotary Kristianstad-Vä belöna de tio elever på Fröknegårdsskolan som kämpat för att höja sina betyg mest. Varje elev belönas med diplom och stipendium på 400 kronor.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.