Eldningsförbudet upphävt

Updated:Monday, August 24, 2020 2:52 PMArchived

Eldning utomhus är tillåten i Kristianstads kommun från och med måndagen den 24 augusti. Det är dock viktigt att du bevakar din eld. Marken kan fortfarande vara torr på djupet och eld kan lätt sprida sig.

Eldningsförbudet hävt
Eldningsförbudet hävt

Från och med måndagen den 24 augusti är det tillåtet att elda utomhus i Kristianstads kommun och alla övriga kommuner i nordöstra Skåne. 

Räddningstjänsten uppmanar dock till försiktighet vid eldning.  Eldning sker alltid på egen risk. Välj eldplatsen med omsorg och se till att elden är ordentligt släckt när ni lämnar platsen.

Räddningstjänstens råd är också att aldrig använda engångsgrillar direkt på marken.

Det tidigare beslutet om eldningsförbud fattades den 10 augusti och gällde Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.