Eldningsförbud i nordöstra Skåne

Updated:Saturday, July 6, 2019 1:00 PMArchived

Med anledning av den stora risken för gräs- och skogsbränder i skog och mark, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne Nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller från den 26 juni klockan 11.

Det är eldningsförbud i Kristianstads kommun. Du får lov att grilla med gasol eller grillkol i en utomhusgrill eller vid en iordningsställd grillplats. Men du måste bevaka elden noga.
Det är eldningsförbud i Kristianstads kommun. Du får lov att grilla med gasol eller grillkol i en utomhusgrill eller vid en iordningsställd grillplats. Men du måste bevaka elden noga.

Eldningsförbudet betyder att det är förbjudet att göra upp någon typ av eld eller att grilla på mark utomhus. Att grilla i en upphöjd utomhusgrill eller vid särskilt iordningställd grillplats med gasol eller grillkol är tillåtet, men grillen måste bevakas så att ingen glöd sprider sig. 

Beslutet gäller Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner.

Viktigt att tänka på när det råder eldningsförbud

 • Använd engångsgrill med stor försiktighet. Ställer du grillen på marken kan den lätt ta eld. Grillens botten blir så het att glödbränder skapas under den och tränger ner djupt. Glödbränder kan vara svåra att se och släcka.
 • Små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen.
 • Släng inte fimpar hur som helst. Tänk också på att glödande cigarretter som slängs från bilar eller tåg lätt kan antända torrt gräs i vägkanter eller längs banvallar.
 • Heta delar på bilar, som katalysator eller avgasrör, kan antända vegetation.
 • Gasolbrännare för ogräsbekämpning kan orsaka bränder.
 • Gör andra uppmärksamma om det råder eldningsförbud.
 • Var uppmärksam på eventuell rök från brand om du vistas i naturen.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.