Eldningsförbud gäller

Updated:Wednesday, August 12, 2020 12:14 PMArchived

Eldningsförbud gäller från den 10 augusti i nordöstra Skåne. Risken för bränder är stor och räddningscheferna har förbjudit eldning.

Brandrisken är stor och därför råder nu eldningsförbud i nordöstra Skåne.
Brandrisken är stor och därför råder nu eldningsförbud i nordöstra Skåne.

Med anledning av den stora risken för gräs- och skogsbränder i skog och mark, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne Nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus.
Förbudet börjar gälla måndagen den 10 augusti. Det betyder att det är förbjudet att göra upp någon  typ av eld eller att grilla på mark utomhus.

Det är fortfarande tillåtet att grilla i en utomhusgrill eller vid särskilt iordningställd grillplats, där risken för spridning har begränsats, men grillen måste bevakas noga så att ingen glöd sprider sig. Den som bryter mot förbudet riskerar straff. 

Beslutet gäller Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner tills besked kommer om att det har upphört.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.