Efterlängtade cykelvägar blir verklighet

Thursday, May 27, 2021 2:02 PMArchived

Två efterlängtade cykelvägar är på väg att bli verklighet i Kristianstads kommun. Trafikverket är redo att tidigarelägga sträckorna Ovesholm– Vä och Färlöv– Önnestad. Förutsättningen är att fullmäktige snabbast möjligt tar beslut om att betala hälften av de drygt 60 miljoner kronor det kostar.

cykel med hjälm på styret
Cyklister ska enklare och säkrare kunna ta sig mellan Vä och Ovesholm och mellan Färlöv och Önnestad när de nya cykelvägarna är byggda.

Kristianstads kommun har lyckats få Region Skåne och Trafikverket att prioritera upp planerna på cykelvägar både mellan Ovesholm och Vä och mellan Färlöv och Önnestad.

– Det här känns fantastiskt. Vi vet att invånarna i Ovesholm har önskat sig en cykelväg i minst 35 år och att den andra cykelvägen har varit aktuell sedan högstadieskolan i Önnestad invigdes 1997 och elever skulle ta sig dit från Färlöv. Tyvärr är det inte kommunen som styr över cykelvägsutbyggnaden utmed de statliga vägarna och det kan ibland kännas frustrerande, säger kommunalrådet Peter Johansson (M).

Utbyggnaden av cykelvägar regleras av Region Skånes cykelvägsplan, där den aktuella planen gäller åren 2018-2029. Bland de 80 förslagen till skånska cykelvägar har fem sträckor i Kristianstads kommun kommit med: Bäckaskog– Fjälkinge, Ovesholm – Vä, Bjärlöv– Torsebro, Färlöv– Kristianstad och Färlöv– Önnestad.

Otålighet över utbyggnadstakten

Just nu pågår bygget av cykelvägen mellan Fjälkinge och Bäckaskog, men i Kristianstads kommun har det funnits en otålighet över utbyggnadstakten.

– Nu såg vi ett fönster öppna sig när vi fick veta att andra kommuner som var högre prioriterade i regionala cykelvägsplanen hade tackat nej till att medfinansiera. Efter en intensiv diskussion har vi med goda argument kunnat lyfta våra projekt, säger kommunalrådet Peter Johansson.

Plötsligt blev det väldigt bråttom, eftersom avtalen med Trafikverket måste vara klara före halvårsskiftet om cykelvägarna ska komma med på listan. Ett avtal om medfinansiering för Ovesholm– Vä på hälften av den beräknade byggkostnaden på 24-29 miljoner kronor låg klart att läggas fram för beslut vid kommunstyrelsens majsammanträde. Strax före mötet kom också ett avtalsförslag för Färlöv– Önnestad som en glad överraskning.

– Vi har argumenterat hårt för att sträckan är viktig både för skoleleverna och för kopplingen till pågatågsstationen. Med en elcykel tar det bara tio minuter mellan orterna men ingen vågar i dag cykla på vägen. Nu ser vi att våra argument gick fram, säger Peter Johansson.

Kommunstyrelsen föreslog nu fullmäktige att godkänna avtalet och att 14,5 miljoner kronor avsätts genom en sänkning av årets budgeterade resultat. Alla var också positiva till det färska avtalsförslaget om Färlöv– Önnestad och kommunstyrelsens arbetsutskott väntas vid nästa möte kunna fatta beslut som gör att fullmäktige kan ta beslut om båda projekten i juni och klara tidsgränsen.

Viktiga cykelvägar

– Egentligen anser vi att vägar ska vara ett statligt åtagande och vi alltid ifrågasatt att kommuner ska behöva medfinansiera på det här sättet, men de här cykelvägarna är viktiga, inte minst för ungdomar. Därför säger vi ändå ja, för att få det tidigarelagt, säger det socialdemokratiska oppositionsrådet Anders Tell.

Det här innebär en satsning på nationella cykelvägar med drygt 30 miljoner kronor. Utöver det satsas ca 12 miljoner fram till 2023 i kommunens egen trafikplan. Kommunstyrelsen fattade efter sin genomgång av  trafikplanens åtgärder förra året också beslut om att medel för åtgärder  framöver ska avsättas specifikt i budget, framför allt för att säkra att åtgärderna för cykelinfrastrukturen håller den planerade takten.

Tidsödande processer

Även om det blev en väldig fart i avtalsskrivandet tar det tid för Trafikverket att planera och genomföra ett cykelvägsbygge, så det går ännu inte att säga när de nya cykelvägarna blir klara. Avtalet som kommunen tecknade för Bäckaskog – Fjälkinge skrevs under 2017 och ledde till att bygget kom igång hösten 2020 och kan stå klart till sommaren.

– Nu börjar Trafikverket sin process med projektering, marklösen, lantmäteriförrättning och andra tidskrävande moment, men vi förväntar vi oss att cykelvägarna kan vara klara senast 2025.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.