En "diktstol" till Bokfestivalen 2021!

Updated:Thursday, April 15, 2021 7:45 AMArchived

Kristianstad bokfestival har låtit bygga en diktstol! En diktstol är en plats där man kan bli ”diktad” istället för biktad. Här är det tänkt att du som besökare ska kunna välja en dikt och få den uppläst – exklusivt bara för dig. Idag är det premiär för diktstolen på Region Skånes utvecklingsdag.

Diktstolen
Diktstolen

Kristianstad bokfestival har låtit bygga en diktstol! Men vad är det för något? Det är en plats där man kan bli ”diktad” istället för biktad. Vi har inspirerats av den mer traditionella biktstolen som finns i katolska kyrkor och skapat vår alldeles egna diktstol. I diktstolen är det tänkt att du som besökare skall kunna välja en dikt och få den uppläst – exklusivt bara för dig.

- Varje år brukar vi bjuda in poeter för uppläsning på Bokfestivalen. Vi har till exempel haft Malte Persson hos oss som festivalens egen poet. Den allra första idéen om en ”diktstol” kom från en av teknikerna på Kulturkvarteret, säger bokfestivalsamordnare Ulrika Thorsson. 

För att möjliggöra diktstolen sökte och beviljades bokfestivalen pengar från Regions Skånes utvecklingsbidrag ”Experimentspåret”. Med den finansieringen i ryggen växte diktstolen fram.

Nu hoppas vi att invigningen kan bli på årets bokfestival i september. Men redan nu på torsdag den 18 mars kommer diktstolen medverka på Region Skånes stora utvecklingsdag SUD i digitalt format. Då kommer publiken få vara med om en digital ”diktning”.

- Vi tror att det kommer att finnas många användningsmöjligheter för diktstolen. Man kan till exempel bjuda in en skolklass som skrivit egna dikter och låta dem läsa för varandra. Eller låta diktstolen turnera runt på olika bibliotek. Eller förresten, hur låter Shakespeare på arabiska? fortsätter Ulrika Thorsson, bokfestivalsamordnare.

Möjligheterna är många och idag den 18 mars 2021 är det alltså världspremiär på att bli ”diktad” i vår diktstol. Diktstolen är formgiven och byggd av scenograf Lisa Baumgartner.

Välkommen till Kristianstads bokfestival 2021!

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.