Digilitt - digitalt projekt i vård och omsorg

Updated:Wednesday, March 11, 2020 9:13 AMArchived

Projektet Digilitt med syfte att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom vård och omsorg har under 2 år genomförts i omsorgsförvaltningen Kristianstads kommun. Medarbetare på Skärdalshemmet och Tätörtsvägen har deltagit i projektet.

Nio sydsvenska kommuner med 677 deltagare har deltagit i Digilitt. Projektet syftade till att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom kommunal vård och omsorg.

" Projektet har bidragit till en ökad medvetenhet hos deltagarna. De vågar mer och har höjt sin kompetens"

Vad är Digilitt?

DigiLitt.kom är ett projekt medfinansierat av Europeiska Socialfonden i Sverige. Projektet startade i mars 2018 och avslutas i februari 2020. DigiLitt.kom är ett samverkansprojekt mellan nio sydsvenska kommuner och Kommunförbundet Skåne. DigiLitt.kom har som mål att öka den digitala litteraciteten hos deltagande kommuners medarbetare inom respektives vård- och omsorgsverksamheter.

Resultat

ÖKAD DIGITAL TRYGGHET

 • Projektet har bidragit till en ökad medvetenhet hos deltagarna.
 • En positiv inställning till digitalisering har utvecklats men också en medvetenhet kring den sårbarhet som finns om allt inte fungerar som det skall.
 • Merparten av deltagarna känner att de vågar mer och att de har höjt sin kompetens.
 • Projektets aktiviteter har lett till att fler idag upplever en större känsla av trygghet när de arbetar med digitala lösningar och stöd.
 • Vi klarar inte vårt uppdrag utan tekniken och vi måste ständigt lära oss nya saker, därför kommer aktiviteterna och reflektionerna från projektet vara till stor nytta även framöver.
 • Det som hanterades i temat förmåga – hur vi arbetar i en alltmer digital miljö –behöver hanteras löpande eftersom program och system uppdateras och byts ut.
 • Deltagarna uppskattade särskilt att få möjlighet att prova ny teknik och få utbildning som relaterade till de system som används redan idag.

Projektet är nu avslutat och projektledare Erika Almström filar på det arbetsplatsmaterial som ska finnas tillgängligt för övriga verksamheter som inte var med i projektet.

Du kan läsa mer om projektet på Digilitt.kom

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.