Del av skulpturen Salut stulen

Wednesday, November 27, 2019 1:35 PMArchived

På tisdagseftermiddagen upptäckte konstnär Richard Johansson, att en del av hans och Mette Björnbergs skulptur Salut saknades.

Salut av Richard Johansson och Mette Björnberg
Salut av Richard Johansson och Mette Björnberg

Skulpturen, som består av flera delar, är placerad framför Tivolibadet. Den består av en tegelkropp och tre olika bronsdelar; en stiliserad kanonsmäll, en eldsflamma och ett par ridstövlar. En av dessa stövlar saknas och den andra stöveln satt lös så troligen har man försökt stjäla även den, men misslyckats. Den är nu bortplockad och förvaras på lager.  

Det här är fjärde stölden av bronsskulpturer som skett under de senaste två veckorna. Först försvann Flora av Nils Möllerberg som stod i Tivoliparken och Wendisten av Axel Olsson placerad i hörnet Västra Storgatan och Tivoligatan. Veckan efter stals en del av Claes Hakes Blixt och dunder som står vid Söderportskolans aula mot Västra Boulevarden.

Allmänheten uppmanas att höra av sig till polisen om man sett något.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.