Dags för årets trygghetsmätning

Updated:Friday, August 16, 2019 2:54 PMArchived

Nu är det dags för Kristianstads kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen.  Om du har fått frågeformuläret hemskickat har det stor betydelse för polisens och kommunens arbete att du svarar.

Trygghetskameror är ett av resultaten av samarbetet mellan polis och kommun , bland annat med  trygghetsundersökningen som grund för lägesbilder och analyser.
Trygghetskameror är ett av resultaten av samarbetet mellan polis och kommun , bland annat med  trygghetsundersökningen som grund för lägesbilder och analyser.

Totalt får drygt 70 000 medborgare polisens Region Syd möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson, som är ansvarig för trygghetsmätningarna hos Polismyndigheten.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

– Vi vill till exempel veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson. 

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Resultatet av trygghetsmätningen ligger till grund för samarbetet mellan polis och kommun med att ta fram lokala lägesbilder och planera det brottsförebyggande arbetet.

Förra årets mätning visade att endast ett litet fåtal kommuninvånare har blivit utsatta för brott men  att många känner sig oroliga. Förhållandena skiljer sig mycket mellan olika delar av kommunen.

Kommunens och polisens gemensamma analys och planering har bland annat lett fram till att trygghetskameror har monterats både i bostadsområden och i centrala Kristianstad, där polisen har möjlighet att övervaka läget i realtid och även kan gå tillbaka för att söka bevismaterial om ett brott har inträffat.

 

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.