Byteskön till vård- och omsorgsboenden pausas

Thursday, December 3, 2020 10:05 AMArchived

För att ha beredskap inför den kommande jul- och nyårshelgen pausas byteskön till vård- och omsorgsboenden tillfälligt till 15 januari.

Vi har pågående smittspridning och smittspårningar på såväl vård- och omsorgsboenden som i ordinärt boende. Samtidigt ser vi att antalet kunder som skrivs ut från sjukhus ökar. Med anledning av detta kommer byteskön till vård- och omsorgsboenden pausas över jul- och nyårshelgen för att säkerställa att vi kan verkställa beslut för nya kunder som har fått plats på vård- och omsorgsboende.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.