Byteskön till vård- och omsorgsboenden öppnas upp

Wednesday, September 16, 2020 3:05 PMArchived

21 september öppnas åter byteskön till vård- och omsorgsboenden efter att ha varit pausad på grund av pandemin. Ändringen har varit efterlängtad av kunder som vill flytta för att kunna träffa sina anhöriga oftare.

Vård- och omsorgsboendet Åhaga

 – Sedan beslutet att pausa kön togs i mars har rekommendationerna förändrats och vi har fått större kunskap kring att förhindra smittspridning. Vi har nu en välfungerande rutin för inflyttning till vård- och omsorgsboende som följer myndigheternas rekommendationer och våra medarbetare är intrimmade i det nya sättet att arbeta. Därför känner vi oss nu trygga med att låta kunder som önskar flytta till ett annat boende göra det, på liknande sätt som under normala omständigheter, säger Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden.

Några anhöriga och kunder har framfört att de upplever att situationen har varit ansträngd till följd av beslutet om att pausa byteskön.

 – Beslutet är säkert extra välkommet bland de som har haft svårt att träffas för att det har varit lång väg att färdas för anhöriga, som ibland själva är äldre och har svårt att transportera sig. Det känns bra att vi nu kan underlätta för dem att kunna ses oftare. Det har även upplevts orättvist att kunder som har beviljats vård- och omsorgsboende under pandemin anvisats till de lägenheter som andra stått i byteskö till längre. Även där känns det bra att kunna låta byteskön fungera som vanligt, säger Ulrika Johannesson Olsson.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.