Väg 118 avstängd för arbete norr om Rinkaby

Updated:Thursday, May 7, 2020 8:15 AMArchived

14 april - 14 maj (tidigare 7 maj) renoverar Trafikverket bron över järnvägen norr om Rinkaby, längs väg 118. Bron är avstängd under perioden och trafiken leds om.

Karta med aktuell plats om omledning återfinns på Trafikverkets webbplats under relaterad information. Trafikanter från södra Åhus och Yngsjö som ska till Kristianstad rekommenderas välja körvägen väster om Hammarsjön (Flötövägen och Åsumsvägen) under perioden, för att avlasta omledningen längs väg 1665.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.