Bli volontär

Updated:Wednesday, December 23, 2020 11:52 AMArchived

Bli volontär i vår nya satsning för att stötta nyanländas delaktighet i vårt samhälle. Ditt engagemang som integrationsguide kan göra stor skillnad!

Som integrationsguide stödjer du ett nyanlänt barn, ungdom, vuxen eller en familj med exempelvis att prata och lära sig svenska. Du kan även ge kunskap kring samhällsorientering och informera kring bostads-/arbets-/utbildningssökande. 

Du blir också en social kontakt, då en del är ensamma, och du kan inspirera till nya möjligheter och tankesätt som finns i Sverige kring värderingar och rättigheter.

Som volontär kan du hjälpa till med att informera och lotsa nyanlända till olika aktiviteter, platser eller mötesplatser. Du kan även ge läxhjälp, studietips eller utöka nyanländas nätverk.

På grund av rådande restriktioner i samband med Covid så har vi anpassat volontärverksamheten till att träffarna genomförs främst via digital form eller utomhus med avstånd.

Vi har för tillfället över 40 nyanlända och volontärer som har kontakt och vi kan bli fler. Det finns behov. Du avgör själv hur mycket av din tid du vill bidra med. Som stöd till dig som vill bli volontär så finns introduktion, träffar, utbildningar (informationsfilmer) och fin gemenskap med andra volontärer inom kommunen.

Kristianstads kommun samarbetar med civila samhället för att stödja nyanlända i Kristianstad, t.ex. är Röda Korset, FN-föreningen, Rädda Barnen och RF-SISU Skåne samarbetsaktörer i vår satsning. Kontakta gärna oss om din förening eller verksamhet vill samarbeta.

Digital mötesplats

Varje vecka arrangeras digitala träffar där du som nyanländ och du som vill hjälpa till som volontär kan mötas och ha roligt tillsammans! Du deltar när du kan och vill, torsdagar kl. 14-15 via Zoom. Tillsammans skapar vi nya möten, utbyter erfarenheter och kunskap. På grund av helgdagar är nästa träff torsdagen den 7 januari kl. 14-15.

Vill du bli volontär, samarbeta eller har du frågor? Kontakta gärna:

Volontärsamordnare: Linda Edvardsson
linda.edvardsson@kristianstad.se eller ring 0738-53 24 66.

Anmälan via vår E-tjänst: https://etjanster.kristianstad.se/s/volontar_oms

Hemsidan: https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/invandring-och-integration/aktiviteter/urbana-hembygdsgarden/

Facebook: sök på Urbanaochvolontarer

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.