Betygen påverkades inte av distansundervisningen

Wednesday, July 1, 2020 1:31 PMArchived

Sedan distansundervisning infördes på gymnasieskolorna i mars månad på grund av coronapandemin, har det funnits farhågor att betygen skulle påverkas negativt. Men i Kristianstads kommun är betygssnittet oförändrat.

Syskonen Alice och Amanda Lind är två av 2020 års studenter som fått läsa på distans.
Syskonen Alice och Amanda Lind är två av 2020 års studenter som fått läsa på distans.

– Det känns gott, säger skolchef Mattias Olsson. Det innebär att både elever och lärare gjort ett fantastiskt jobb under omständigheterna.

Betygssnittet för årets avgångselever visar på oförändrad nivå – 14,2 poäng – som våren 2019, vilket dock är något under årets rikssnitt på 14,4.

– Vi lutar oss på något sätt inte tillbaka, men just i år känns det bra att vi i alla fall inte har försämrat resultaten, men självklart är ju målet att alltid bli bättre. Det var ju lite oroligt, särskilt beträffande de elever som vi vet har behov av extra stöd och eleverna på våra yrkesprogram, fortsätter Mattias Olsson.

Niornas avgångsbetyg

Däremot ser barn- och utbildningsförvaltningen ett trendbrott gällande niornas betyg. Betygssnittet var på väg upp, men i år nådde färre elever kunskapskraven i alla ämnen.

– Betygsresultaten är visserligen bara preliminära, men vi ser ett trendbrott, säger förvaltningschef Kenth Olsson. Vad detta beror på kan jag inte sia om i nuläget, det får kommande analyser visa.

Men en anledning skulle kunna vara av coronapandemin.

– På gymnasiet har det funnits en kontinuitet och där elever och lärare har kunnat jobba trots att de haft symptom. På grundskolan har symptom lett till frånvaro.

Farhågan att betygsresultaten skulle försämras på grund av coronapandemin har tagits på allvar även av regeringen. Regeringen satsar därför 120 miljoner kronor för att ge fler elever möjligheter till lovskola för de som inte uppnår behörighet till gymnasieskolans nationella program eller som riskerar att lämna gymnasieskolan våren 2020 utan en gymnasieexamen.

– Lovskola är något som vi erbjuder här i Kristianstad, men det är inte något nytt för i år, säger Kenth Olsson. Sedan måste vi jobba vidare enligt plan för att höja betygsresultaten, vilket bland annat innebär fortsättning av satsningen Framgångsrik undervisning.

Betygsresultat läsåret 19/20

Resultaten är preliminära, officiell statistik för Kristianstads kommun släpps i höst.
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9: 215,9 (217,9 vt-19). Riket 229,8.
Skola med högst meritvärde: 241,2. Skola med lägst meritvärde: 165.
Genomsnittligt meritvärde flickor: 227,8 (en nedgång). Genomsnittligt meritvärde pojkar: 203,4 (liten höjning).
Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9: 68,6 (69,9 vt-19). Riket 75,5.
Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan: 14,2 (14,2 vt-19). Riket 14,4.
Andel (%) avgångselever med gymnasieexamen: 88 (86,8 vt-19). Riket 91.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.