Besök tillåts på vård- och omsorgsboenden

Wednesday, September 30, 2020 4:53 PMArchived

Besöksförbudet på kommunens vård- och omsorgsboenden släpps torsdagen den 1 oktober. Kommunen jobbar för fullt med förberedelserna och har ännu ingen detaljerad information om hur besöken kommer att fungera.

Från den 1 oktober tillåts besöks på vård- och omsorgsboenden.
Från den 1 oktober tillåts besöks på vård- och omsorgsboenden.

Kommunen väntar på den sista pusselbiten som består av de utlovade instruktionerna från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Sedan kommer vi att gå ut med information om hur besöken ska fungera framöver.

Rekommendationerna om att hålla avstånd till personer över 70 år ligger kvar och att vi alla kommer behöva ta ansvar och hjälpas åt med att hålla smittan borta från våra boenden.

Kommunen återkommer med mer information och vi hoppas kunna ha detaljer på plats senast onsdagen den 30 september.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.