Beslut fattat om nytt vård- och omsorgsboende

Updated:Friday, June 21, 2019 9:38 AMArchived

Almgårdens vård- och omsorgsboende i Tollarp måste stänga på grund av fuktproblem. Nu har omsorgsnämnden fattat beslut om att riva Almgården och bygga ett nytt boende.

Almgårdens vård- och omsorgsboende
Almgårdens vård- och omsorgsboende

Efter att en utredning visat att Almgårdens byggnader inte kan räddas till en rimlig kostnad har nu omsorgsnämnden fattat beslut om att boendet med 28 lägenheter och hemtjänst ska rivas. För att fylla behovet av vård- och omsorgsplatser, som förväntas öka, ska ett nytt boende med 40 platser byggas. Det nya boendet skulle kunna stå klart under 2022.

– Alla kunder på Almgården garanteras en plats på ett annat vård- och omsorgsboende. Under nästa vecka kommer alla berörda kunder få mer information. Vi kommer lyssna av med varje kund var de helst vill bo och försöka ordna det så långt det är möjligt. Det är också klart att all personal med tillsvidareanställning kommer kunna erbjudas tjänster inom förvaltningen, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.