Begäran om intyg

Updated:Monday, September 30, 2019 8:38 AMArchived

För dig som är eller har varit anställd i Kristianstads kommun finns det nu möjlighet att via en ny e-tjänst begära ut intyg för din arbetade tid hos oss.

Logga in i e-tjänsten med hjälp av Mobilt BankID.
E-tjänst för begäran om intyg.

Via e-tjänsten "Begäran om intyg" kan du begära ut följande:

 • Tjänstgöringsintyg (redovisar din totala anställningstid ex. AFA, arbetsansökan, bank, pensionsmyndighet)
 • Arbetsgivarintyg (intyg som ska lämnas till A-kassan)
 • Inkomstintyg (till försäkringskassan, försäkringsbolag, barnomsorg, bank m.m.)
 • Förlorad arbetsinkomst

Nedan hittar du länken till e-tjänsten.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.