Bättre trafik på Härlöv

Tuesday, June 22, 2021 4:38 PMArchived

Snart påbörjar kommunen att bygga om vägar och cirkulationsplatser på Härlöv för att förbättra för trafiken.

Trafiksituationen är ofta ansträngd i västra Kristianstad. För ett par år sedan genomfördes därför ett antal åtgärder på Långebro för att förbättra tillgängligheten i området. Bland annat ersattes den stora fyrvägskorsningen med en ny cirkulationsplats. 

- Åtgärderna på Långebro har underlättat mycket, men vi behöver fler åtgärder i Härlövsområdet, så det påbörjar vi nu, säger Rickard Wilhelmsson, anläggningschef på Kristianstads kommun.

Under byggtiden, som pågår fram till mitten av december 2021 kommer vägarna i området att vara körbara morgon, dag och kväll med reducerad hastighet. Kortare avstängningar kan ske nattetid och eventuell omledning sker på tillfällig väg intill bygget.

- Efter arbetet kommer vi att ha en mycket bättre förutsättningar för att hantera trafikmängderna i området, säger Rickard Wilhelmsson.

Åtgärderna som anläggs (se karta nedan)

 1. Nytt körfält för högersväng från E22 anläggs.
 2. Östra delen av vägsträckan blir dubbelfilig.
 3. Cirkulationsplatsen breddas till dubbla körfält.
 4. Hela vägen breddas till dubbla körfält.
 5. Cirkulationsplatsen breddas till dubbla körfält

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.