Avgiftsfria uteserveringar beslutat för hela 2021

Updated:Tuesday, February 9, 2021 3:17 PMArchived

Uteserveringarna har varit avgiftsfria under 2020 för att underlätta för restauranger och caféer under pandemin. Nu är det beslutat att avgiftsfriheten ska gälla även under hela 2021.

Arkivbild: uteservering i Kristianstad.
Arkivbild: uteservering i Kristianstad.

I våras uppstod en akut situation för företagen när coronaviruset slog till och kommunen tog fram ett stödpaket till det lokala näringslivet. Där ingick avgiftsfria uteserveringar för restauranger och caféer fram till 30 juni. Beslutet förlängdes sedan för att gälla under hela 2020.

– Pandemiläget har förvärrats. Vi vill uppmuntra våra lokala restauranger och caféer att erbjuda sittplatser utomhus när vädret tillåter. Dessutom blöder de pengar just nu och även om pandemin skulle avta under nästa vår så kommer de ekonomiska såren att finnas kvar länge. Det är ytterligare ett skäl till att vi vill erbjuda avgiftsfria uteserveringar, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

­– Vi vill göra allt för att underlätta för de drabbade. Vi har tagit ett enigt beslut i tekniska nämnden om att förlänga avgiftsfriheten under 2021, säger Qalinle Dayib (c), ordförande i tekniska nämnden.

Kommunstyrelsen beslutade på samma linje som tekniska nämnden, så nu är avgiftsfriheten för uteserveringar under hela 2021 gällande.

Avgiftsfritt innebär att kommunens kostnad tas bort för ytan som restaurangerna använder för uteserveringar. Om förutsättningar på platsen finns innebär det även att restaurangerna kan förnya sina tillstånd med en luftigare möblering på större yta, utan att det medför en högre kostnad. På så vis undviks trängsel. För dem som ansöker om utökad yta är det viktigt att meddela detta, inte bara i en ny polistillståndsansökan, utan även i sina andra eventuella tillstånd (alkoholtillstånd, livsmedelshantering etc.)

Läs mer om uteserveringar under relaterad information

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.