Årets byggnadsvårdspris går till Viveca Dettmark

Updated:Monday, May 23, 2022 2:33 PMArchived

– Viveca har på ett otroligt förtjänstfullt sätt arbetat med att restaurera fastigheten Åsen 2. Hon har inte bara sett till att de kulturhistoriska värdena finns bevarade utan smakfullt kombinerat det med vad ett modernt boende behöver, säger byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund.

Årets pristagare Viveca Dettmark tillsammans med Niklas Erlandsson.
Årets pristagare Viveca Dettmark tillsammans med Niklas Erlandsson.

Juryns motivering:

Det stilfulla jugendhuset med det vackra hörntornet som flankerar Sjöcronas gata i kvarteret Åsen har under 2019-2022 genomgått en varsam restaurering. I egenskap av ordförande i BRF Cornelius Sjöcrona har Viveca Dettmark varit högst delaktig i arbetet, för vilket årets Byggnadsvårdspris delas ut.  Ett axplock av de utsmyckningar och arkitektoniska elementet som gör byggnaden till ett smycke är till exempel mjukt rundade balkonger med sirliga gjutjärnsräcken. Byggnaden har också en tidstypisk plåtinklädd tornspira med avslutande toppkula. Lägg sedan till vackert slingrande växtornamentik som smyckar fasaden och de välkomnande, robusta portarna.

I restaureringsarbetet har bostadsrättsföreningen inte bara gjort resan från standardlösningar utan vågat ta steget till en förnyelse i samklang med arkitekturen och de ursprungliga materialen. Det gäller i synnerhet arbetet med att restaurera originalfönstren och förse dessa med en invändig isolerruta. Genom hela arbetet har Viveca varit en drivande kraft och fört processen framåt mot det resultat vi ser i dag. Föreningen är en förebild då de visar att det är fullt möjligt att äga och förvalta en arkitekturhistorisk värdefull byggnad utan att ge avkall på vare sig de kulturhistoriska värdena eller på modern boendekomfort. Viveca Dettmark har med entusiasm och energi arbetat för att restaurera originalfönster, återskapa tidigare kulörer och bevara den fantastiska arkitekturen.
 

Fakta

Byggnadsvårdspriset delas ut årligen i samband med Kristianstads kommuns födelsedag den 22 maj. Priset delas ut till den eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en i Kristianstads kommun betydelsefull insats inom byggnadsvårdsområdet. Priset kan även tilldelas ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.