Arbetet på Härlöv återupptas vecka 8 - klart i april

Wednesday, February 9, 2022 2:46 PMArchived

Strax före jul färdigställdes beläggningsarbetet vid den pågående vägombyggnaden vid handelsområdet på Härlöv. I vecka 8 återupptas arbetet med att slutföra projektet som planeras vara färdigt i mitten av april.

Under vecka 8 återupptas arbetet med att slutföra projektet med vägombyggnaden vid Härlöv.
Under vecka 8 återupptas arbetet med att slutföra projektet med vägombyggnaden vid Härlöv.

I slutet av november – tre veckor innan färdigställandet – fick kommunen information om att det danska företaget Barslund A/S hade försatts i konkurs och att alla deras arbeten avbröts. Konkursen var överraskande och olycklig för projektet som behövde stå färdigt inför julhandeln. En lösning togs fram och beläggningsarbetet blev färdigt strax före jul.

Nu är det dags att återuppta arbetet och slutföra projektet. I vecka 8 inleds arbetet vid den östra rondellen vid Slättängsskolan.

imagepcbjm.png

Arbetet inleds vid den östra rondellen.

- Det man kommer att börja med är att bredda vägen och att flytta den befintliga gång- och cykelvägen några meter söderut mot campingen, säger projektledaren Johan Svensson.

Arbetet fortlöper sedan med att göra klart hållplatserna, ny belysning, nya refuger och plantering av växter. Även viss asfaltering och linjemålning kommer att ske under perioden.

- Trafiken kommer att begränsas under vissa delar av arbetet, med så små inskränkningar som det bara är möjligt. Bland annat kommer beläggningsarbetet att genomföras nattetid. I mitten av april planerar vi att vara klara, säger Johan Svensson.

Härlöv2.jpg

Arbetet inleds vid den östra rondellen.

Härlöv4.jpg

Refuger och belysning kommer att färdigställas.

Härlöv5.jpg

I mitten av april planeras arbetet vara klart.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.