Äntligen besked om studentfirande

Updated:Tuesday, May 5, 2020 3:33 PMArchived

Det blir utspring på de kommunala gymnasieskolorna. Det glädjande beskedet meddelade Kristianstads kommuns skolchef Mattias Olsson på tisdagen.

Det blir student 2020!
Student 2020 med klassvisa träffar och utspring för de närmaste anhöriga.

Studenterna har oroligt följt utvecklingen av covid-19. Sedan 16 mars har de fått bedriva sina studier på distans och att studentfirandet eventuellt skulle ställas in har hängt över dem som ett svart orosmoln.

- Det känns skönt att kunna erbjuda ett studentfirande med utspring, det är de värda. Men det kommer att bli ett annat arrangemang än tidigare på grund av risk för smittspridning, säger skolchef Mattias Olsson.

Alla aktiviteter under studentdagen kommer att ske klassvis som fotografering, betygsutdelning, måltider och tal. Det blir ingen traditionsenlig gemensam frukost i Tivoliparken, utan klasserna kommer att få börja vid olika tider.

- Vår utmaning blir att se till att det inte bildas folksamlingar. Det gör att vi logistiskt har en del att jobba med och att utspringet kommer att ske under flera timmar.

På grund av detta har man begränsat antalet som är välkomna vid utspringet till två anhöriga per elev. Att beskåda studenterna i kortege på studentflak är inte heller någon möjlighet.

- Jag förstår att man gärna vill vara med och dela glädjen, men hade vi inte gjort dessa begränsningar hade vi inte kunnat ha något riskfritt firande. Förhoppningsvis får vi till det så att vi kan filma det hela så att släkt och vänner ändå kan få vara med, säger Mattias Olsson.

Studentfirande innebär vanligtvis inte bara själva examensdagen, utan även skattjakt, karneval, bal och andra fester som anordnas av studentkommittéerna.

- Rektorerna och studentkommittéerna är överens om att de aktiviteter som brukar arrangeras i samband med studenten inte kommer att genomföras. Däremot tänker sig studentkommittéerna att anordna en återträffsfest när detta återigen är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, berättar Mattias Olsson.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.