Antivåldprojekt i förskolan

Wednesday, December 9, 2020 4:29 PMArchived

Under tre års tid har antivåldprojektet ”En uppväxt fri från våld” pågått i Kristianstads kommuns kommunala förskolor. Ett projekt som nu lider mot sitt slut, men vars verkningar kommer att märkas i verksamheterna under år framöver.

2017 beviljade Länsstyrelsen medel till antivåldprojektet ”En uppväxt fri från våld”. Och sedan har projektet beviljats ytterligare två år i rad, men till jul upphör projektet.

- Projektet har handlat om att ge medarbetare kompetensutveckling gällande jämställdhet, värderingar och könsroller samt kompetensutveckling om Våld i nära relation och Hedersrelaterat våld och förtryck. Grunden för hur man fungerar i samspel med andra läggs tidigt och därför är det viktigt att man redan i förskolan arbetar aktivt och strukturerat med normer och jämställdhet. På så vis ökar man förutsättningarna för förskolebarnen att ha kännedom om sina känslor och kunna sätta gränser för att göra bra val i olika situationer, förklarar Anna Lindberg, projektledare.

Hittills har 17 förskolor och 3 öppna förskolor varit med i projektet. På varje förskola har nyckelpersoner utbildats som sedan fått i uppgift att sprida kunskaperna vidare.

Inget ”skojbråkande”

Belinda Thurban, nyckelperson på Kärnhusets förskola i Öllsjö, berättar:

- Vi har jobbat med normkreativitet som handlar om att alla barn ska ges möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. Under utbildningens gång har jag själv fått en del aha-upplevelser och fått ifrågasätta varför jag tänkt som jag tänkt eller agerat som jag gjort.

På Kärnhusets förskola har man jobbat mycket med känslor, exempelvis: vad är skillnaden mellan arg och ledsen. De har också arbetat med Rädda Barnens vägledning ”Stopp min kropp”, vilket redan märks på olika sätt hos barnen.

- Vi ser nästintill inget ”skojbråkande” längre som lätt slutar i mer våld.

Samsyn ger trygghet

Genom att jobba med olika cases, läsa samma litteratur och samtala kring jämställdhet och maskulinitetsnormer så uppstår en samsyn.

- Det gör att vi känner oss tryggare och lättare kan diskutera sådant även med vårdnadshavare. Vi känner oss säkrare i dialogen med föräldrar när vi måste anmäla exempelvis omsorgssvikt, för nu har vi verktygen, säger Belinda Thurban.

Fortsättning följer

- De allra, allra flesta barn i Sverige växer upp i trygga och lugna förhållanden, med trygghet, respekt och massor av möjligheter. Men - i förskolan möter vi barn som utsätts och som lever med missbruk, kriminalitet, hedersrelaterat våld och psykisk ohälsa. När projektet nu går mot sitt slut hoppas vi att resultatet av arbetet bär frukt i ett längre perspektiv, hoppas skolchef Agneta Ekner Carlsson som var den som drog i gång projektet från början i samarbete med Arbete- och välfärdsförvaltningen.

Monika Born, rektor på förskolorna i Öllsjö, ger sin syn på projektet.

- Vi jobbar hela tiden aktivt med vår likabehandlingsplan som rymmer dessa frågor. Men projektet har givit oss fler verktyg och på så vis kommer det att ge ringar på vattnet i år framöver. Redan i höst har medarbetarna börjat på ett basprogram från Barnafrid, vilket är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Belinda Thurban och nyckelpersoner på andra förskolor planerar vidare:

- Vi har ett digitalt forum där jag hoppas att vi fortsätter dela litteraturtips och olika case som man kan jobba med. Det här är ett viktigt ämne och får inte hamna i skymundan. Tyvärr får man inte med sig tillräckligt av denna vara på lärarutbildningen så den här kompetensutvecklingen har varit välbehövd.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.