Ännu ett stulet konstverk

Monday, November 25, 2019 11:37 AMArchived

Tidigt på måndagsmorgonen hörde en observant medborgare av sig och berättade att en del av Claes Hakes konstverk ”Blixt och dunder” vid Söderportskolan saknades.

Blixt och dunder av Claes Hake. Infälld bild visar den saknade delen.
Blixt och dunder av Claes Hake. Infälld bild visar den saknade delen.

Konstverket, som är gjort i brons, består av tre delar och det är en av dessa delar, Bågen, som saknas.

2013 stals Torso, en annan del av konstverket. Den ersattes så sent som förra året och konstverket blev åter komplett.

Stölden är polisanmäld och kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar om allmänheten hör av sig till polisen om man har sett något eller har tips om vad som skett.

För bara en vecka sedan försvann de båda bronsstatyerna Wendisten och Flora.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.