Allvarliga avvikelser på ett vård- och omsorgsboende

Friday, March 13, 2020 2:14 PMArchived

Omsorgsförvaltningen har i sin uppföljning av ett av kommunens vård- och omsorgsboenden konstaterat så många avvikelser att det lett till att förvaltningen har gjort en anmälan om missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah.

De konstaterade avvikelserna rör såväl bemötande som omvårdnad och bristfälligt utförda arbetsuppgifter.

Ledningen tar händelserna på största allvar och arbetar nu med åtgärder på flera plan, både i form av arbetsrättsliga åtgärder och övergripande kvalitetshöjande insatser. 

Anhöriga till kunderna på det berörda boendet har kontaktats direkt och kommer att göras delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.