Landsbygdsfonden öppen för ansökningar

Updated:Monday, March 16, 2020 10:12 AMArchived

Nu är det dags att söka medel ur landsbygdsfonden igen. Fonden stöttar projekt och aktiviteter som bidrar till lokal utveckling och på så sätt uppfyller kommunens landsbygdsprogram. Sista ansökningsdag är den 30 april 2020.

Det är fjärde året i rad som landsbygdsfonden stöttar aktiviteter och projekt. Ansökningar administreras och behandlas av landsbygdsrådet. Varje ansökan prövas mot kommunens landsbygdsstrategi. För 2020 finns ett stöd på 200 000 kronor avsatt till landsbygdsrådet, varav hälften av pengarna delas ut på våren och hälften på hösten. Organisationer kan söka max 30 000 kr (inklusive moms) per kalenderår. Vårens ansökningar ska vara oss tillhanda senast den 30 april, för att därefter beslutas av landsbygdsrådet.

Läs mer om landsbygdsfonden och hur du ansöker i länken under relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.