Godkänt badvatten vid Snickarhaken

Published:Thursday, September 9, 2021 12:38 PMArchived

Updated:Thursday, September 9, 2021 12:49 PM

Ny provtagning visar att bakterierna är borta och att det åter är fritt fram att bada vid Snickarhaken. Samtidigt gäller det att alltid vara lite försiktig vid utomhusbad och att inte låta små barn få i sig för mycket badvatten.

Kristianstads kommun provtar regelbundet badvattnet vid de kommunala badplatserna och avråder från bad om proverna visar förhöjda nivåer av bakterier. Tidigare avrådde kommunen från bad vid Snickarhaken efter att prover visat förhöjda bakteriehalter. Nu har ny provtagning visat att vattnet vid Snickarhaken åter är godkänt och badbart.

Var alltid försiktig

Var man än badar utomhus måste man räkna med att vattnet tillfälligt kan vara förorenat av bakterier eller alger. Det är därför klokt att alltid vara försiktig och undvika att svälja badvatten.

Tillfälligt förhöjda bakteriehalter beror oftast på att fåglar eller andra djur har förorenat vattnet. Om värdena är höga under en längre tid kan man misstänka att det finns ett bristfälligt avlopp i närheten.

Läget kan förändras snabbt om vindarna för alger med sig från andra delar av sjöar eller havet i Östersjön, så var uppmärksam och var särskilt försiktig med att låta barn bada i vatten där det ser ut att finnas alger på ytan.

Annars är det bara att hoppa i och njuta vid någon av de fina badplatserna som finns vid våra sjöar och havsstränder.

Du kan läsa mer om badvatten och badvattenkvalitet på Havs- och vattenmyndigheten sida under relaterade länkar.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.