Service och kvalitetsarbete

Du kan jämföra Kristianstads kommuns service med andra kommuner eller jämföra kommunens skolor eller äldreboenden med varandra genom att använda tjänsten Jämföraren.

Kristianstads kommun rapporterar regelbundet in olika nyckeltal till kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Exempel på nyckeltal som vi rapporterar in: 

  • kostnader för våra verksamheter
  • personaltäthet
  • genomsnittsbetyg 
  • brukarbedömningar
  • nöjd-kundindex. 

I tjänsten Jämföraren kan du själv plocka fram statisk, tabeller och jämföra olika verksamheter med varandra. 

Kvalitetsundersökningar inom omsorgen 

Varje år genomför Socialstyrelsen undersökningen "Så tycker de äldre om äldreomsorgen". Vi publicerar kvalitetsundersökningarna på varje boendes webbsida. För att hitta en kvalitetsundersökning kan du skriva in boendets namn i sökrutan eller använd länken Boende som du hittar under relaterad information.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.