Presskonferenser

Kristianstads kommuns styrelser och nämnder håller presskonferenser efter sina möten. Någon särskild kallelse skickas inte ut, utan tider meddelas här och mediernas representanter är välkomna. Ändringar kan ske under året. Nämnden meddelar pressen vid ändringar.

Arbete- och välfärdsnämnden och omsorgsnämnden håller sina presskonferenser i Östra kommunhuset. Övriga nämnder i Rådhus Skåne om inget annat meddelas. 

Januari 2023 - Presskonferenser

Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 27 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 10 08.30
Byggnadsnämnden 25 08.00
Kommunstyrelsen 25 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 11, 18 13.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 27 10.00
Omsorgsnämnden 13 09.00
Tekniska nämnden 27 09.00 

 

Februari 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 24 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 08.30
Byggnadsnämnden --- ---
Kommunstyrelsen 15 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1, 8 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 2 Direkt efter nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 16 09.00
Tekniska nämnden --- --- 

 

Mars 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 31 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 08.30
Byggnadsnämnden 1, 29 08.00
Kommunstyrelsen 22 15.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8, 15 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 9 Direkt efter nämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 10.00
Omsorgsnämnden 16 09.00
Tekniska nämnden 3, 31 09.00 

 

April 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 28 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 Inställd
Byggnadsnämnden 26 08.00
Kommunstyrelsen 26 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5, 19 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 28 Direkt efter nämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 21 10.00
Omsorgsnämnden 20 09.00
Tekniska nämnden 28 09.00 

 

Maj 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 26 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 3 08.30
Byggnadsnämnden 24 08.00
Kommunstyrelsen 31 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 10, 31 13.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 26 10.00
Omsorgsnämnden 18 09.00
Tekniska nämnden 26 09.00 

 

Juni 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden              30 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 14 08.30
Byggnadsnämnden 28 08.00
Kommunstyrelsen 21 På utflykt. Telefonkontakt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 7, 13(tis) 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 1 Direkt efter nämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 30 10.00
Omsorgsnämnden 22 09.00
Tekniska nämnden 22 09.00 

 

Juli 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Byggnadsnämnden --- ---
Kommunstyrelsen --- ---
Kommunstyrelsens arbetsutskott --- ---
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Tekniska nämnden --- ---

 

Augusti 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Byggnadsnämnden 30 08.00
Kommunstyrelsen 30 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 13.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Tekniska nämnden --- --- 

 

September 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 1 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 6 08.30
Byggnadsnämnden 27 08.00
Kommunstyrelsen 27 15.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 13, 20 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 14 Direkt efter nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 10.00
Omsorgsnämnden 7 09.00
Tekniska nämnden 1, 29 09.00 

 

Oktober 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 4, 27 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 4 08.30
Byggnadsnämnden 25 08.00
Kommunstyrelsen 25 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 11, 18 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 19  Direkt efter nämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13 10.00
Omsorgsnämnden 12 09.00
Tekniska nämnden 27 09.00 

 

November 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 24 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 8 08.30
Byggnadsnämnden  22 08.00
Kommunstyrelsen 22 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8, 15 13.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 10 10.00
Omsorgsnämnden 9 09.00
Tekniska nämnden 24 09.00 

 

December 2023 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 20 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 6 08.30
Byggnadsnämnden 20 08.00
Kommunstyrelsen 20 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 6, 13 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 7 Direkt efter nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 15 10.00
Omsorgsnämnden 14 09.00
Tekniska nämnden 15 9.00 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.