Presskonferenser

Kristianstads kommuns styrelser och nämnder håller presskonferenser efter sina möten. Någon särskild kallelse skickas inte ut, utan tider meddelas här och mediernas representanter är välkomna. Ändringar kan ske under året. Nämnden meddelar pressen vid ändringar.

Arbete- och välfärdsnämnden och omsorgsnämnden håller sina presskonferenser i Östra kommunhuset. Övriga nämnder i Rådhus Skåne om inget annat meddelas. 

Januari 2022 - Presskonferenser

Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 28 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 19 08.30
Byggnadsnämnden 26 08.00
Kommunstyrelsen 26 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 13.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 28 10.00
Omsorgsnämnden 27 09.00
Tekniska nämnden 28 09.00 

 

Februari 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 25 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 2 08.30
Byggnadsnämnden --- ---
Kommunstyrelsen 16 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2, 9 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 3 Direkt efter nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 24 09.00
Tekniska nämnden --- --- 

 

Mars 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden 2 08.30
Byggnadsnämnden 2, 30 08.00
Kommunstyrelsen 23 15.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9, 16 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 10 Direkt efter nämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 4 10.00
Omsorgsnämnden 24 09.00
Tekniska nämnden 4, 25 09.00 

 

April 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 1, 29 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 6 08.30
Byggnadsnämnden 27 08.00
Kommunstyrelsen 27 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 6, 20 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 28 Direkt efter nämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 10.00
Omsorgsnämnden 28 09.00
Tekniska nämnden 22 09.00 

 

Maj 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden --- 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 4 08.30
Byggnadsnämnden 25 08.00
Kommunstyrelsen 25 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 11, 18 13.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 20 10.00
Omsorgsnämnden 26 09.00
Tekniska nämnden 20 09.00 

 

Juni 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden              1 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 15 08.30
Byggnadsnämnden 29 08.00
Kommunstyrelsen 22 15.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8, 15 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 2 Direkt efter nämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 23 10.00
Omsorgsnämnden 23 09.00
Tekniska nämnden 23 09.00 

 

Juli 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 1 09.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Byggnadsnämnden --- ---
Kommunstyrelsen --- ---
Kommunstyrelsens arbetsutskott --- ---
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Tekniska nämnden --- ---

 

Augusti 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 26 09.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Byggnadsnämnden 31 08.00
Kommunstyrelsen 31 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 13.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 31 09.00 

 

September 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden 7 08.30
Byggnadsnämnden 28 08.00
Kommunstyrelsen 28 15.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 14, 21 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 15 Direkt efter nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 10.00
Omsorgsnämnden 8 09.00
Tekniska nämnden 23 09.00 

 

Oktober 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 5, 28 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 08.30
Byggnadsnämnden 26 08.00
Kommunstyrelsen 26 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 12, 19 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 20  Direkt efter nämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 10.00
Omsorgsnämnden 13 09.00
Tekniska nämnden 21 09.00 

 

November 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 25 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 2 08.30
Byggnadsnämnden  23 08.00
Kommunstyrelsen 23 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9, 16 13.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 10.00
Omsorgsnämnden 17 09.00
Tekniska nämnden 25 09.00 

 

December 2022 - Presskonferenser
Nämnd Datum Tid
Arbete- och välfärdsnämnden 20 09.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 08.30
Byggnadsnämnden 21 08.00
Kommunstyrelsen 21 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott 7, 13 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 8 Direkt efter nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 16 10.00
Omsorgsnämnden 16 09.00
Tekniska nämnden 16 9.00 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.