Verktygslåda

För att hjälpa till att lyfta fram platsvarumärket Kristianstad finns material som alla kan använda. Här ger vi exempel på hur logotyp, bilder, texter och grafiska mönster fungerar och samverkar för att visa upp vår plats.

Platsvarumärket lyfter fram egenskaper och värden som vi förknippar med Kristianstad och som vi vill att omvärlden också ska förknippa med vår del av Skåne.  Varumärkesplattformen är en övergripande vägledning och praktisk guide i arbetet med att förmedla en tydlig, enhetlig och positiv bild av Kristianstad. 

Inte kommunens varumärke

Platsvarumärket skiljer sig från varumärket Kristianstads kommun som innefattar kommunens uppdrag och verksamheter, exempelvis skola, vård, byggande och kultur.

Platsen = hela geografiska kommunen

Platsvarumärket Kristianstad innefattar alla platser i det geografiska området Kristianstads kommun, från Mjönäs i norr till Maglehem i söder, från Landön i öster till Linderöd i väster.

Alla kan använda allt

Välkommen att använda platsvarumärket Kristianstad när du vill kommunicera platsen vi gillar allra mest.

Platsen Kristianstad har ett gemensamt grafiskt manér. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.