Lättläst: Hemtjänst

Att ha hemtjänst betyder att personal kommer hem till dig och hjälper dig med olika saker. Då kan du bo kvar hemma.

Du kan få stöd och hjälp
för att kunna bo kvar hemma.
Att ha hemtjänst betyder att personal kommer hem till dig
och hjälper dig.

Du kan få hjälp med olika saker.
Hemtjänsten kan hjälpa dig med:

 • ta av och på kläder
 • duscha
 • städa
 • tvätta
 • handla mat
 • promenader
 • sällskap
 • hjälp när du ska besöka till exempel vårdcentral
 • trygghetslarm.

Om du vill söka hemtjänst
ska du prata med en biståndshandläggare.
Ring till kommunens medborgarcenter
på telefonnummer 044-13 50 00.
Säg att du vill prata med en biståndshandläggare.
Tala om var du bor och hur gammal du är.
Växeln kopplar dig till rätt person.

Biståndshandläggaren beslutar
om vilken hjälp du kan få.
Du väljer själv vem som ska hjälpa dig.
Hjälpen kan du få av kommunen
eller ett privat företag som kommunen godkänt.
Biståndshandläggaren talar om för dig
vilka företag du kan välja på. 

Du bestämmer tillsammans
med personalen från hemtjänsten
när de ska komma 
och hur de ska hjälpa dig.

Om du inte är nöjd med hjälpen får du byta.
Du kan byta till kommunen eller privata företag.

Du betalar en avgift för den hjälp du får.
Avgiften beror på hur mycket pengar du har.

Tillbaka

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.