Lättläst: Färdtjänst

Färdtjänst är för dig som inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand.

Du kan få färdtjänst
om du har en funktionsnedsättning
och inte kan åka vanlig buss och tåg.
Färdtjänst betyder att du åker bil eller minibuss.

Färdtjänsten gäller för resor inom Skåne.

Behöver du åka någon annanstans i Sverige
kan du söka om riksfärdtjänst.

Du måste ha ett tillstånd för att åka
färdtjänst.

Om du vill söka tillstånd för färdtjänst
måste du prata
med en färdtjänsthandläggare.
Ring Skånetrafiken
som har hand om färdtjänsten.
De har telefonnummer
0771-77 77 77

Vill du läsa om hur färdtjänsten fungerar
så kan du klicka på Skånetrafikens sida
under relaterad information.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.