Lättläst: Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har ansvar för kommunens gator, fastigheter och parker. De har också hand om vårt dricksvatten.

Vi sköter om gator och vägar.
Vi tar även hand om parker 
och de hus som kommunen äger.

Det är också vi som ansvarar för
att det finns rent vatten i våra kranar

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter tekniska förvaltningen.

Tillbaka

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.