Lättläst: Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för badhus, bibliotek och idrottsanläggningar.

Vi ansvarar för kultur
och fritid i kommunen.
Till exempel bibliotek
och Kulturhuset Barbacka.

Vi arbetar också med våra
idrottsanläggningar och badplatser.

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter
kultur- och fritidsförvaltningen.

Tillbaka

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.