Lättläst: Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är en liten grupp politiker på 15 personer.

Politikerna kommer från olika partier.
De partier som har flest platser i fullmäktige
har också flest platser i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen bestämmer vad den vill
ska hända i kommunen
och lämnar förslag på det till fullmäktige.
Fullmäktige röstar ja eller nej till förslagen.
Kommunstyrelsen sköter också kontakterna
mellan fullmäktige och de nämnder som finns i kommunen.

Kommunstyrelsen leder också arbetet
för en förvaltning i kommunen.
Det är förvaltningen som heter 
kommunledningskontoret. 

Kommunledningskontoret arbetar bland annat med 
att fler turister och flera företag 
ska komma till Kristianstad. 

De arbetar också med stora planer för 
hur kommunen ska använda sin mark
och stora byggprojekt som ett nytt badhus.

Tillbaka

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.