Lättläst: Så här fungerar kommunen

Hela Sverige är uppdelat i 290 kommuner. De vanligaste sakerna som kommunen ansvarar för är skolan och vård av gamla.

Vi betalar pengar till den kommun vi bor i.
Det kallas kommunalskatt.

Vi får också vara med och bestämma
hur kommunen ska använda pengarna. 
Det gör vi när det är val i kommunen
genom att rösta på de politiker
som vi vill ska bestämma i kommunen.

Det är val i kommunen vart fjärde år.
Det var val till kommunen den 11 september 2022.

Kommunerna sköter till exempel skolan,
vård av gamla,
vatten och avlopp,
gator och parker,
bad och idrottsplatser.

Kommunen kan också hjälpa till
om du har problem med ekonomin.
Du kan få stöd om någon är elak mot dig
och behandlar dig illa.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.