Bilder

Här hittar du bilder som beskriver Kristianstad.

Det inte är motivet som är det viktiga utan känslan i bilden/bilderna. Bilderna ska harmoniera med färg­valet och platsen. För att skapa ett enhetligt ansikte utåt är det viktigt att vi har ett konsekvent bildspråk. Bilderna ska kommunicera de kärnvärden som Kristianstad står för. Välj bilder utifrån sammanhang och försök alltid att utgå ifrån vår färgskala i ditt bildval. Bilder med nyanser i blått och/eller orange och utomhusbilder med vatten närvarande är att föredra.

Bildbank

Vi bygger kontinuerligt upp en bildbank bestående av såväl köpta bilder som bilder tagna av fotograf specifikt för Kristianstad. Kommunikatörsgruppen ansvarar för bildbankens uppbyggnad. 

Bildbanken finns på Kristianstads kommuns Flickr-konto här

Viktigt att tänka på

  • Ange fotografens namn.
  • Var noga med att bildvalet stämmer överens med varumärket.
  • Bilderna ska representera färgskalan och den visuella identiteten.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.