Valresultat, mandatfördelning

Mandatperioden 2022-2026 styrs Kristianstads kommun av en majoritetskoalition mellan Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centern är oppositionspartier i fullmäktige.

Vid ett valår tillträder det nyvalda kommunfullmäktige, en ny valberedning och - vid beslut om förtida tillträde -  den nya kommunstyrelsen i november månad. Övriga nämnder väljs av fullmäktige i december och byts ut vid årsskiftet efter valet.

Mandatfördelningen 2022-2026
Parti Mandat
Socialdemokraterna 17
Sverigedemokraterna 16
Moderaterna 14
Liberalerna 8
Centerpartiet 3
Kristdemokraterna 3
Vänsterpartiet 4
TOTALT 65

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.