Valresultat, mandatfördelning

Mandatperioden 2018-2022 styrs Kristianstads kommun av de fyra allianspartierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är i opposition.

Vid ett valår tillträder det nyvalda kommunfullmäktige, en ny valberedning och - vid beslut om förtida tillträde -  den nya kommunstyrelsen i november månad. Övriga nämnder väljs av fullmäktige i december och byts ut vid årsskiftet efter valet.

Mandatfördelningen 2018-2022
PartiMandat
Socialdemokraterna 17
Sverigedemokraterna 16
Moderaterna 13
Liberalerna 9
Centerpartiet 4
Kristdemokraterna 3
Vänsterpartiet 3
TOTALT 65
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.