Medarbetarenkät

Vi genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att få reda på vad medarbetarna tycker är bra, vad som kan göras bättre och hur vi som jobbar här tillsammans kan utveckla en god och hälsofrämjande arbetsplats. Medarbetarenkäten görs vartannat år.

Vid den senaste enkäten 2018 svarade 82% av våra medarbetare på enkäten. Undersökningen rör fyra områden: arbetsklimat, ledarskap, organisation samt visioner och mål. Totalt sett är våra resultat bra och allra bäst är resultaten inom områdena ledarskap och arbetsklimat. Resultatet visar att vi som jobbar här känner stolthet och arbetsglädje. 

Resultatet återkopplas till varje arbetsgrupp och ingår som en del i den årliga uppföljningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Nästa medarbetarenkät genomförs i september 2020.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.