Undersökningar, enkäter

Vi genomför regelbundet undersökningar för att få veta hur medborgarna upplever vår verksamhet. Undersökningarna ligger till grund för kommunens utvecklingsarbete.

Vi gör också olika brukarundersökningar där vi frågar de som använder kommunens anläggningar, som idrottshallar, idrottsplatser eller andra mötesplatser, vad de tycker om anläggningarna.

Vi frågar också  personer som får hjälp inom omsorgen hur de upplever den hjälp de får. Vi frågar även skolelever och vårdnadshavare vad de tycker om förskolan och skolan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.