Pia Dahlin (SD)

Political party
Sverigedemokraterna
Duties
Kommunfullmäktige, Ledamot
Omsorgsnämnden, Ledamot
Överförmyndarnämnden, Ordförande
Tekniska nämnden, Ordförande
Place of residence
Tollarp
E-mail