Pia Dahlin (SD)

Political party
Sverigedemokraterna
Duties
Arbete och välfärdsnämnden, Ersättare
Kommunfullmäktige, Ledamot
Överförmyndarnämnden, Ersättare
Tekniska nämnden, Ersättare
Place of residence
Tollarp