Michael Anefur (KD)

Political party
Kristdemokraterna
Duties
Omsorgsnämnden, Ordförande
Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ordförande
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ordförande
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ordförande
Place of residence
Kristianstad
Phone
0708-39 13 13
E-mail