Kristina Lindbåge (S)

Political party
Socialdemokraterna
Duties
Kommunfullmäktige, Ledamot
Omsorgsnämnden, 2:e vice ordförande
Omsorgsnämndens särskilda utskott, Vice ordförande
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Vice ordförande
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ersättare
Place of residence
Kristianstad
E-mail