Johannes Bengtegård (SD)

Political party
Sverigedemokraterna
Duties
Arbete och välfärdsnämnden, Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden, Ersättare
Överförmyndarnämnden, Ersättare
Place of residence
Kristianstad