Jan Carlsson (S)

Political party
Socialdemokraterna
Duties
AB Allön, Ersättare
AB Kristianstadsbyggen, Ersättare
C4 Parkerings Aktiebolag, Ersättare
Kommunfullmäktige, Ledamot
Specialfastigheter i Kristianstad AB, Ersättare
Valberedningen, Vice ordförande
Place of residence
Kristianstad